Sikander International

Билборд Sense Gold, предназначен главно за Афганистан. Самите опаковки също са на Венци.

Дата на издаване:

Юни 2008

В главните роли:

Концепция:

Венцеслав Дянков

Графичен дизайн:

Венцеслав Дянков

назад»

Sikander International
EN