ОББ—Чартис ЗД АД

Уеб адрес:

www.ubb-chartisinsurance.bg

Един от любимите ни сайтове.

Дата на издаване:

Февруари 2012

В главните роли:

Графичен дизайн и HTML:

Румен Бобошевски

Програмиране:

Георги Димитров
Делян Жеков

Уеб дизайн технологии:

AJAX, ASP .NET, CSS, HTML, Javascript

назад»

ОББ—Чартис ЗД АДОББ—Чартис ЗД АДОББ—Чартис ЗД АДОББ—Чартис ЗД АД
EN