Паркети ИКРИС

Уеб адрес:

www.parketi-ikris.com

Изработване на уебсайт за едно наистина добро ателие за производство, продажба и монтаж на изделия от масивно дърво.

Дата на издаване:

Октомври 2009

В главните роли:

Графичен дизайн и HTML:

Румен Бобошевски

Програмиране:

Ясен Жилков

назад»

Паркети ИКРИСПаркети ИКРИСПаркети ИКРИСПаркети ИКРИСПаркети ИКРИС
EN