НИКМИ АД

Уеб адрес:

www.nikmi.bg

Уебсайт на една от най-големите и надеждни строителни фирми у нас.

Дата на издаване:

Септември 2006

В главните роли:

Графичен дизайн и HTML:

Румен Бобошевски

Уеб дизайн технологии:

CSS, HTML, Javascript

назад»

НИКМИ АДНИКМИ АДНИКМИ АДНИКМИ АД
EN