Конгрес Инженеринг

Многолистен календар с използвани колажи от конферентно оборудване - прожектори, кабини, лазери и други.

Дата на издаване:

Декември 2011

В главните роли:

Графичен дизайн:

Венцеслав Дянков

Предпечат:

Венцеслав Дянков

назад»

Конгрес Инженеринг
EN