Конгрес инженеринг

Водеща фирма в реализацията на конферентни мероприятия.

Дата на издаване:

Март 2010

В главните роли:

Концепция:

Венцеслав Дянков

Графичен дизайн:

Венцеслав Дянков

Предпечат:

Венцеслав Дянков

назад»

Конгрес инженеринг
EN