Congress Group

Компания за цялостен маниджмънт на големи социални събития.

Дата на издаване:

Май 2011

В главните роли:

Концепция:

Венцеслав Дянков

Графичен дизайн:

Венцеслав Дянков

Предпечат:

Венцеслав Дянков

назад»

Congress Group
EN