Chartis Bulgaria

Макетингова дипляна за съвместен проект на Чартис и УниКредит Булбанк.

Дата на издаване:

Декември 2009

В главните роли:

Графичен дизайн:

Румен Бобошевски

назад»

Chartis Bulgaria
EN