Chartis Bulgaria

Маркетингови дипляни за съвместни проекти с различни финансови институции.

Дата на издаване:

Януари 2010

В главните роли:

Графичен дизайн:

Румен Бобошевски

назад»

Chartis Bulgaria
EN