Шератон София 2003

Новогодишни рекламни материали.

Дата на издаване:

Октомври 2002

В главните роли:

Графичен дизайн:

Румен Бобошевски

Предпечат:

Румен Бобошевски

назад»

Шератон София 2003
EN